Kakva je razlika između preferiranih dionica koje sudjeluju i koje ne sudjeluju?


Odgovor 1:

Značenje povlaštenih dionicaPreferenčne dionice su one koje uživaju sljedeća dva povlaštena prava: 1. Dividenda po fiksnoj stopi ili fiksnom iznosu na ove dionice prije bilo kakve dividende na vlasničke dionice.2. Povratak preferencijalnog temeljnog kapitala prije povrata temeljnog kapitala u vrijeme likvidacije društva.

Preferencijalne dionice također imaju pravo sudjelovanja ili djelomično u višku dobiti koji je ostao nakon što su uplaćeni u vlasničke dionice ili imaju pravo sudjelovati u premiji u trenutku otkupa. Ali te dionice ne nose glasačko pravo.

  • Sudjelujuće preferencijalne dionice: Nakon isplate dividende dioničarima vlasništva, vlasnici sudjelujućih povlaštenih dionica imaju pravo sudjelovati u preostaloj dobiti. Ako u bilo kojoj godini društvo ima višak dobiti, tada sudjelujući povlašteni dioničari imaju pravo na dodatnu dividendu uz fiksnu preferencijalnu dividendu. Ne sudjelujuće povlaštene dionice: povlaštene dionice koje nemaju pravo sudjelovanja u dobiti koja preostaje nakon što dioničari vlasništva imaju Isplaćena dividenda. Neće dobiti nikakvu dodatnu dividendu u slučaju viška dobiti tvrtke i oni imaju pravo primati samo fiksnu stopu dividende svake godine.

VANSHIKA GUPTA

http://B.COM 2 GODINE

ROLL NO: 11736


Odgovor 2:
  • Sudjelujuće preferencijalne dionice: Nakon isplate dividende dioničarima vlasništva, vlasnici sudjelujućih povlaštenih dionica imaju pravo sudjelovati u preostaloj dobiti. Ako u bilo kojoj godini društvo ima višak dobiti, tada sudjelujući povlašteni dioničari imaju pravo na dodatnu dividendu uz fiksnu preferencijalnu dividendu. Ne sudjelujuće povlaštene dionice: povlaštene dionice koje nemaju pravo sudjelovanja u dobiti koja preostaje nakon što dioničari vlasništva imaju Isplaćena dividenda. Neće dobiti nikakvu dodatnu dividendu u slučaju viška dobiti tvrtke i oni imaju pravo primati samo fiksnu stopu dividende svake godine.keshanta gurjar 11629

Odgovor 3:

Razlika između preferencijalnih dionica koje sudjeluju u listi i preferencijalne dionice koje ne sudjeluju je sljedeća:

, Sudjelujući u povlaštenim dionicama: To su vrste dionica kod kojih je fiksna povlaštena dividenda koja ima pravo sudjelovanja u višku dobiti, ali nakon što je isplaćena dividenda po jednakim stopama svim dioničarima vlasničkog udjela.

Kao što možemo, jednostavno možemo definirati da će nositelj ove povlaštene dionice dobiti fiksnu dividendu od tvrtke. U slučaju likvidacije poduzeća tada se sva preostala ili višak dobiti u to vrijeme sigurno isplaćuje.

, Preferencijalne dionice koje ne sudjeluju: kod ove vrste povlaštenih dionica, imatelj tih dionica ne uživa dužnu korist od povlaštenih povlaštenih dionica; oni dobivaju samo fiksni iznos dividende koji je društvo deklariralo u trenutku raspodjele. Ukratko, nije im dopušteno dobiti koristi, a ne drže ni ovlaštenja za sudjelovanje u velikom iznosu niti za likvidaciju poduzeća.


Odgovor 4:

Preferencijalne dionice: - u skladu s odjeljkom 85. povlaštene dionice su one dionice na koje je njihovo preferencijalno pravo 1) na dividendu tijekom životnog vijeka društva 2) na otplatu kapitala za likvidaciju društva, prije kapitala dioničara je vraćen. Pored dva navedena prava, preferencijalne dionice mogu imati dodatna prava, ovisno o terminu izdavanja.

NJIHOVE SU RAZLIČNE VRSTE DIONICE

  1. Osnova za pravo na dividendu -> kumulativna i ne kumulativna osnova pretvorbe -> konvertibilna i nekonvertibilna Osnova otkupa -> otkupljiva i neotplativa Učešće u višku dobiti -> sudjelovanje i ne sudjelovanje

SUDJELOVANJE PREFERENCIJSKE DIJELE →

  • preferencijalne dionice koje sudjeluju su one dionice koje imaju pravo na udio u višku dobiti društva koji ostaje nakon isplate dioničarima kapitala. Promjenjiva stopa dividende se isplaćuje njima. Pretpostavljene dionice pretpostavljaju se da sudjeluju ako se spominju u AOA tvrtke

DIJELJIVANJE PREFERENCE UČEŠĆA →

  • Nemaju pravo na udio u višku dobiti društva. Oni imaju fiksnu stopu dividende Ako AOA nijemi, pretpostavlja se da sva povlaštena dionica ne sudjeluje

>> HARSHITA AGARWAL (11618)