Koja je razlika između rudarstva i strojarstva?


Odgovor 1:

Strojarstvo se bavi strojevima, mehanizmima i načinom projektiranja, proizvodnje i rukovanja strojevima. Od svih strojeva obuhvaćenih u njima, neki se primjenjuju u rudarskom sektoru.

Rudarstvo se, međutim, bavi principima rudarskih aktivnosti. Jednostavno ne pokriva strojeve, usredotočuje se na strojeve posebno korištene za rudarstvo. Uz to, također se raspravlja o geologiji, profilu tla, klimi, topografiji i vrstama stijena koje treba minirati.


Odgovor 2:

Rudarski inženjering je inženjerska disciplina koja primjenjuje znanost i tehnologiju za vađenje minerala iz zemlje. Rudarski inženjering povezan je s mnogim drugim disciplinama, kao što su geologija, prerada minerala i metalurgija, geotehničko inženjerstvo i geodetska istraživanja.

Strojarstvo je disciplina koja primjenjuje principe inženjerstva, fizike i znanosti o materijalima za projektiranje, analizu, proizvodnju i održavanje mehaničkih sustava. To je grana inženjeringa koja uključuje dizajn, proizvodnju i rad strojeva.