Koja je razlika između vlage i rosišta?


Odgovor 1:

P: Koja je razlika između vlage i rosišta?

Vlažnost dolazi u dva okusa, apsolutnom i relativnom. Apsolut je neka mjera stvarne koncentracije vodene pare po nekoj jedinici zraka. Relativna vlaga (RH) jednostavno je mjera u postotku od toga koliko je taj zrak dostigao punu zasićenost ili točke u kojoj molekule plina koje čine zrak ne mogu održavati više vodene pare pri trenutnom tlaku i temperaturi. Točka zasićenja je 100% RH, a ako je zrak zasićen vodenom parom izvan ove količine, višak će ispasti (tj. Neto stopa isparavanja će biti negativna) ili tekuća ili kruta voda (bilo magla, rosa ili mraz).

Tačka rose je temperatura. Sposobnost zraka da sadrži vodu je funkcija tlaka i temperature, pri čemu se ta sposobnost smanjuje kako zrak ili postaje hladniji ili pritisak zraka pada. Tačka rose je ta izračunata temperatura gdje će se, nakon što se računa o predviđenoj promjeni tlaka ili se pretpostavi da je pritisak konstantan, za RH predviđeno da lokalno dostigne 100% i stvorit će se magla, rosa ili mraz. Ako primijetite da se temperatura vani snižava dok ne dosegne tačku rose koja meteorolozi ispuštaju za vaše područje i ne zakoračite vani, šanse su da će stvari biti mutne ili da će pasti sitni mraz pahuljice ili da se trava natopiti ili neki drugi pokazatelj da se voda kondenzira iz zraka će biti prisutni.

Možda je bilo malo preopterećenja informacijama, ali eto. Nadam se da to pomaže.