Koja je razlika između koordinatne i vodikove veze?


Odgovor 1:

U koordinatnoj vezi postoji jedan atom koji donira svoj usamljeni par elektrona drugom atomu koji mora sadržavati praznu orbitalu da bi prihvatio elektrone. Koordinatna veza uglavnom tvori prijelazni elementi. Vodikova veza je posebna veza koja nastaje zbog jake sile. Nastaje na osnovi fluora, kisika i dušika. To su spojevi poput amonijaka (NH3) i vode (H2O).


Odgovor 2:

Koordinatna veza je veza između dva atoma u molekuli. Jednu vezu formiraju dva elektrona. Na primjer: H: H (H2), H: O: H (H2O) i tako dalje.

Vodikova veza nastaje atomom vodika jedne molekule i negativnim atomom druge molekule. Na primjer: HO - H…. OH2, CH3OH…. 0 = C (CH3) 2, CH3COOH…. O (CH2) 4o