Na francuskom, koja je razlika između "j'ai besoin" i "je dois"?


Odgovor 1:

Ako želite reći: treba mi voda (treba mi voda), treba mi jaja (treba mi jaja), trebam odmor (trebam odmor).

S druge strane, moram ići u Pariz (Je dois aller a Paris), moram kupiti roman (Je dois acheter un roman).

Doslovno, izbjegavajte besoin de: imati potrebu za (nečim). ( imenica )

Devoir: trebati nešto učiniti (glagol)


Odgovor 2:

Trebam = trebam

Moram = moram

Navest ću nekoliko rečenica u kojima biste mogli koristiti ove modalne glagole:

Trebam piti osam šalica vode dnevno da bih bila zdrava

Moram raditi za život = moram raditi da bih zarađivao za život

Te modalne glagole možete koristiti i u mnogim drugim frazama!

Nadam se da je pomoglo :)


Odgovor 3:

Trebam = trebam

Moram = moram

Navest ću nekoliko rečenica u kojima biste mogli koristiti ove modalne glagole:

Trebam piti osam šalica vode dnevno da bih bila zdrava

Moram raditi za život = moram raditi da bih zarađivao za život

Te modalne glagole možete koristiti i u mnogim drugim frazama!

Nadam se da je pomoglo :)