Hidrostatika: Koja je razlika između plutajuće sile i Stokeove sile koja djeluje na tijelo koje pada?


Odgovor 1:

Snaga uzgona kako Midhul vrlo ispravno opisuje nastaje zbog pomaka tekućine u koju je tijelo uronjeno. Slijedi da se ona uvijek može izračunati računanjem težine istisnute tekućine. Odnosno, nastaje zbog razlike u tlaku.

Snaga uboda nastaje zbog viskoznog povlačenja koje tekući medij nudi tijelu koje pada. Ona je nekonzervativne prirode.


Odgovor 2:

Snaga uzgona nastaje zbog premještanja tekućine u tijelo koje pada. Obično nastaje zbog razlike tlaka duž smjera ubrzanja uslijed gravitacije. Plovidbena sila nema nikakve veze s gibanjem i djelovala bi na tijelo čak i kad bi bila u mirovanju (poput trupaca drva koji pliva u vodi).

Sila vučenja (upravljana jednadžbom štakova) s druge strane je zbog viskoznosti, koja je analogna trenju i disipativna. Kad tijelo padne, ono ima tendenciju pokretanja čestica tekućine blizu njegove površine u pokretu. Ovom pokretu odupire se ostatak tekućine u okolini. Kao da je fluid načinjen od parcela različitih brzina, koje klize jedni protiv drugih rasipajući energiju. Sila vučenja jasno ovisi o kretanju, tj. Brzini, kao i drugim faktorima poput oblika površine.