Geologija: Koja je razlika između pregiba i pregiba?


Odgovor 1:

Plutanje se uvijek mjeri za os pregiba s horizontalnim, što znači da ako je os pregiba na nula stupnjeva s horizontalom ili je paralelna s površinom, poznata je kao pregib bez nagiba. Iako ako os preklopa čini kut s vodoravnom površinom naziva se pregibni pregib, a kut s horizontalnim naziva se poniranje.